IP13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem

Definice dopravní značky Parkoviště s parkovacím kotoučem a použití parkovacích kotoučů.

IP13b - Parkoviště s parkovacím kotoučem

Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Případný stanovený způsob státní se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujicích způsob stání.

Parkovací značka IP13B | www.parovacikotouce.cz

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“

Správné označení vozidla při parkování na parkovišti označeném jako „Parkoviště s parkovacím kotoučem“.

IP13b - informativní provozní dopravní značka

Podle § 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

IP13b - dodatková tabule

Dodatková tabulka obvykle značí maximální možnou dobu stání. Případný stanovený způsob stání se pak vyznačuje obdobně jako na výše zmíněných značkách Parkoviště.